Üyelik Sözleşmesi

1. TANIMLAR

MADDE 1:  TARAFLAR

 

Unvanı :Medya Bilişim İnternet Hizmetleri

Adresi : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Giyim Sanatkarları Sitesi 3. Ada A Blok No:608 İkitelli-Başakşehir / İstanbul 

Telefon : 0 850 520 0 458

Eposta adresi : info@aliyorum.com

 

 

Alıcı :

 

 

MADDE 2: KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”)’nin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.ALIYORUM.COM internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

İşbu Sözleşme’ nin konusu, aliyorum.com’ un Portal üzerinden satın alacağı Cihaz’ lara ilişkin satın alma hizmetlerinin ve bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerini oluşturmaktadır.

 

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.ALIYORUM.COM adresinden kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Sipariş oluşturulduktan sonra siparişleriniz altında bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

İşbu Sözleşme’ nin konusu, aliyorum.com’ un Portal üzerinden satın alacağı Cihaz’ lara ilişkin satın alma hizmetlerinin ve bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerini oluşturmaktadır.

Sepet Bilgileri :

{%SEPET_BILGILERI%}

 

Ürün Durumu ilgili ürünün ürün açıklama kısmında belirtilmiştir.Ürün sınıflandırmaları iligili ürün bölümünde belirtilmiş olup kullanıcı bu bilgiler ile bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

 

Teslimat Tarihi : {kampanya-bitis-tarihi} tarihindeki kampanya bitişinden sonra {sevkiyat-tarihi}  tarihinde sevkiyatlara başlanacaktır. Ürün sevkiyatları ortalama 1 hafta içinde tamamlanacaktır. Bu süre sevkiyatlarda bir sorun yaşanması durumunda, Tüketici Mevzuatına uygun olarak siparişin iletildiği günden itibaren azami 30 güne kadar uzatılabilir olup; ayrıca ALICI'ya daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşulu ile 30 günlük süreye ilaveten on gün daha uzatılabilir.

 

MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, www.ALIYORUM.COM internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini  ve beyan eder. ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 

4.3. Teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır. Ürün teslimi, işbu sözleşmede belirtilen teslim almaya yetkili kişi/kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir.  Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun  nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesi ve/veya Sözleşme konusu ürün/hizmetin, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olduğu hallerde, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi gibi hallerde SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.5. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak kaydıyla sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

4.6. ALICI, www.aliyorum.com internet sitesinde “teşhir” "ikinci el" "refurbished" ya da “outlet” olduğu belirtilen bir ürünü satın alması halinde, sözleşme konusu teşhir ya da outlet ürünün, ambalajının hasarlı olabileceğini, hiç ambalajı olmayabileceğini; üründe teşhir ya da outlet olması sebebiyle çizik veya ufak hasar ve/veya ayıpların olabileceğini; SATICI’nın teşhir veya outlet ürünlerdeki bu nevi hasar, ayıp ve/veya çizikler, ambalaj kusurları veya eksik aksesuar sebebiyle herhangi bir sorumluluğu olmadığını; teşhir veya outlet ürünü satın almakla bu üründen faydalanmayı veya ürünün ekonomik değerini azaltabilecek ufak çizik ve hasarları önceden kabul ettiğini; teşhir ürünlerinde ufak ayıpların bulunması halinde bu ürünlerle ilgili garanti hükümlerinin tatbik edilmeyeceğini kabul eder. Ürüne ilişkin ayıp satın alma anında Alıcının dikkatine sunulmuş ise bu durumun Alıcı tarafından bilindiği kabul edilir ve bu halde Alıcının işbu maddede düzenlenen ayıplı Ürünü iade hakkı bulunmamaktadır.

 

4.7. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya ürün bedelini iade edebilir.

 

4.8. Ürünün teslimatı için Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.9. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 

4.10. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

4.11. ALICI'nın satın almış olduğu ürünün garanti belgesi ile satımı zorunlu olan ürünlerden olması halinde, ALICI ürününün kutusunun SATICI tarafından açılıp garanti belgesinin SATICI tarafından imzalanmasını peşinen kabul eder.

 

MADDE 5: CAYMA HAKKI

ALICI; ürünün/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI'ya faks, e.posta veya www.ALIYORUM.COM adresindeki elektronik iade formu ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu Sözleşme’nin 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 

a. 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslı, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

 

b. İade formu,

 

c. 14 (ondört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünle birlikte hediye verilen satışlarda, cayma hakkı kullanılır ise, verilen hediye de ALICI tarafından iade edilecektir.

 

d. Cayma bildiriminin SATICI'ya ulaşmasını takip eden 10 (On) gün içerisinde ürün bedeli ALICI'ya ÖDEDİĞİ ŞEKİLDE iade edilir. SATICI, 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 

e. Ürün SATICI'ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilecektir.

 

f. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

g. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

 

MADDE 6: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler, ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

 

• Her türlü Kozmetik Ürün

• İç Giyim Ürünleri

• Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü

• Her türlü yazılım ve programlar

• DVD, VCD, CD ve kasetler

• Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

• Taşınabilir bilgisayar ve masaüstü bilgisayarlar (ürünün arızalı ve ayıplı çıkması durumu haricinde) orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra (bilgisayar kurulumu yapıldıktan sonra) iade alınmaz

 

MADDE 7:  BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda borçlu genel hükümler uyarınca temerrüde düşmüş sayılacak, temerrüde düşen tarafın edimini süresi içerisinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (Yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında, edimin yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf sözleşmeden dönüp sözleşmenin ifa edilmemesinden kaynaklanan zararını karşı tarafa ödetme hakkını haizdir. Temerrüt halinde, faiz oranı T.C. Merkez Bankası (TCMB) gecelik borç alma faiz oranı olacaktır.

 

MADDE 8: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, taraflar arasında ihtilaf söz konusu olması ve bu ihtilafın dostane çözüm yollarıyla sonuçlandırılamaması halinde; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değerler çerçevesinde; ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı;

 

7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441) tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on bir) artış esas alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereğince;

Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar;

a) İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 2.200 Türk Lirası,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 3.300 Türk Lirası,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.

Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

 

2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN SATIN ALMA

 

İşbu Sözleşme’ nin konusu, aliyorum.com’ un Portal üzerinden satın alacağı Cihaz’ lara ilişkin satın alma hizmetlerinin ve bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerini oluşturmaktadır.

 

 

3. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

 

3.1. Üyelik, Portal’ ın ilgili bölümünden Üye olmak isteyen kişi tarafından Portal’ a Üye olmak için gerekli olan işbu Sözleşme’ nin eki olarak yer alan Üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, kayıt işleminin yaptırılması ve aliyorum.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan Üye, işbu Sözleşme’ de tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olmaz

 

3.2. Portal’ a Üye olabilmek için işbu Sözleşme Madde 1.2’ de tanımlanan vasıflara haiz olmak ve işbu Sözleşme Madde 1.3’ de tanımlanan vasıfları taşımamak ve yine işbu Sözleşme Madde 1.4’ de tanımlanan Sözleşme Bölgesi’ nden üyelik başvurusunu yapmak gerekmektedir. Anılan vasıflar dışında Tüzel kişi Üyeler için ayrıca tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gerekmektedir. Üye olmak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişilerin, Aliyorum.com tarafından işbu Sözleşme kapsamında geçici olarak Üyelikten uzaklaştırılmamış veya Üyelikten süresiz yasaklanmamış olması da gerekmektedir.

 

 

4. aliyorum.com’ UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. aliyorum.com, Üyelerine daha iyi hizmet sunmak, hizmet entrümanlarını iyileştirmek, Portal’ ın kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yapacağı, Üyelerinin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir.

 

4.2. aliyorum.com, Portal üzerinden yayımlanan içeriklerin Sözleşme Bölgesi’nde halihazırda yürürlükte bulunan mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4.3. aliyorum.com, Portal’ da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Portal Üyeleri de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

 

4.4. Portal içindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen Portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında aliyorum.com’ un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.5. aliyorum.com, Üyelik Sözleşmesi’ nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Ayrıca aliyorum.com’ un her zaman tek taraflı bir işlem ile kendi talep ve seçimine bağlı olarak üyeliği silme hakkı olduğunu ve bu gibi nedenlerle aliyorum.com’ un her ne surette olur ise olsun sorumlu tutulamayacağını Üye kabul etmektedir.

 

4.6. aliyorum.com, internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktadır. Bunun yanında güvenliğin sağlanması için Üye’ nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda bu internet sitesine girmesiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından Üye bizzat sorumludur ve aliyorum.com’ u her ne surette olur ise olsun sorumlu tutamayacaktır.

 

4.7. aliyorum.com, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’ leri gönderme yetkisine sahiptir. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ ni onaylayarak kendisine aliyorum.com tarafından elektronik posta adresine bilgilendirme mailleri ve Cep telefon Numarasına bilgilendirme SMS’ leri gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

4.8. aliyorum.com, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin imzalanmasının Üye’ nin kendisine Portal üzerinden satmak istediği Cihaz’ ı alma yükümlüğü doğurmadığını beyan eder.

 

 

5. ÜYE’ NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. Üye, Portal üzerinden aliyorum.com’ a satmak istediği Cihaz’ a ilişkin olarak elektronik ortamda beyan ettiği satışa konu Cihaz’ ın Marka/ Model, teknik ve fiziksel özellikleri doğrultusunda Cihaz’ ın aliyorum.com tarafından satın alınma bedelinin tespitine dair izlenecek metod ve satın alma ve ödeme prosedürlerine ilişkin tüm aşamalar konusunda ön bilgi sahibi olduğunu ve bu ön bilgileri elektronik ortamda kabul ederek işbu Üyelik Sözleşmesini imzalamaya karar verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

5.2. Üye, Portal dâhilinde beyan ettiği bilgilerin ve içeriklerin bizzat kendisi tarafından sağlandığını, gerçeğe ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Portal üzerinde yayınlanmasının herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

5.3. Portal’ da sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Üyelik ismi, email, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması ile ilgili hususlar tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin bu yükümlülüklerini yerine getirirken ihmal ve kusurlarından dolayı Üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan aliyorum.com’ un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu olmadığını Üye kabul ve beyan etmektedir.

 

5.4. Üye, aliyorum.com adlı Portal’ ı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve Sözleşme Bölgesi’nde yürürlükte bulunan yasalara aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

 

5.5. İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olacaktır.

 

 

6. DİĞER HÜKÜMLER

 

6.1. Fikri Mülkiyet Hakları :www.aliyorum.com adlı internet sitesi yazılım ve tasarımı aliyorum.com’ un mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Anılan Portal’ da adı geçen başkaca şirketler ve ürünler sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

6.2. Uygulanacak Hukuk ve Yetki : İşbu Sözleşme’ nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’ den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

6.3. Yürürlük : İşbu Sözleşme, Üye’ nin Sözleşme’ nin altında yer alan “Okudum,” ikonunu işaretlemesi ve akabinde karşısına çıkan Sözleşme’ de yer alan tüm koşulları okudum, anladım ve tüm koşullar üzerinde mutabıkım” ikonunu işaretleyerek onay ikonunu aktive etmesi ile aktive işleminin gerçekleştiği tarih itibariyle karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

SATICI : Medya Bilişim İnternet Hizmetleri 

Üyelik kaydımı oluşturarak “Üyelik Sözleşmesi Koşullarını ve Mesafali Ön Satış Alış Sözleşmesini” kabul ediyorum

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır