Yasaklı Ürünler Listesi

Web Sitesinde ilanı ve satışı yapılamayacak olan yasaklı ürünler listesi mevzuat :

Sağlık Beyanlı Ürünler: Sağlık Bakanlığı’nın aşağıda bilginize sunulan 25.04.2014 tarihli Bilgilendirme Yazısı gereğince; tanıtımında sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünlerin tanıtım ve satışı yasaktır.

Sağlık Bakanlığı’nın 25.04.2014 tarihli Bilgilendirme Yazısı:

“Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan 07/06/2013 tarih ve 28670 sayılı “Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikte” Sağlık Beyanı; İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler olarak tanımlanmıştır. Mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanında bulunarak yapılan ürün tanıtım/satışlarına yönelik olarak uygulanan yaptırımların arttırılması amacıyla 02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” a sağlık beyanıyla ilgili madde hükmü eklenmiştir.

İlgili Kanunun 31 inci maddesi 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrası, “Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhâl erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir. Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında Yirmi Bin Türk Lirasından Üç Yüz Bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır” şeklinde, aynı Kanunun 32 nci maddesi ise, 1262 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası “Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanı belirten ürünlerin tanıtım ve satışı yasaktır.”

Reçeteyle Satılan İlaçlar: Doktor reçetesiyle verilen ilaçların tanıtımı veya satışı.

Kültür ve Tabiat Varlıkları: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında; "Millî tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait tarihî değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal Atatürk'e ait zatî eşya, evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar" korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları olarak nitelendirilmektedir. Öncelikle; bu kanun kapsamında yukarıda ifade edilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının gerekli olup olmadığının tespiti açısından "Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili Ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikteki" düzenlemeler doğrultusunda tasnif ve tescile tabi tutulur. Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyen eserler ise sahiplerine bir belge ile iade edilir. Bu sebeple tasnif ve tescile ilişkin belgesi olmayan eserlerin Bu Web Sitesinde satışı yasaktır. Ayrıca; 2933 Madalya ve Nişanlar Kanunu gereği; Devlet Şeref Madalyası; Devlet Övünç Madalyası; Devlet Üstün Hizmet Madalyası; Devlet Savaş Madalyası ve Devlet Nişanı; Cumhuriyet Nişanı; Liyakat Nişanıları'nın Bu Web Sitesinde satışı yasaktır.

Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımları: Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları. Yazılımlara, sunuculara veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişmeyi sağlayan yazılımlar. Cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik dağıtım sistemlerine/aygıtlarına yasa dışı erişime olanak sağlayan yazılımlar. Ücretsiz kablo hizmetleri almak için kablo veya uydu sinyallerini çözen decoder ürünler. Kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve ürünler.

Ateşli Silahlar: Kurusıkı, havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınlarının v.b.), patlayıcı maddelerin, her türlü kesici ve delici aletin (kılıç, kama v.b.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silahların satışı yasaktır.

Silahlar, tabanca ve tüfekler, mühimmat, balisong bıçaklar, kelebek bıçaklar ve pirinç muştalar. Silah yapımı ile ilgili her türlü malzeme, tarif, kroki, çizim benzeri bilgi kaynakları satışı yasaktır. (Oyuncak niteliğinde, boyalı top, su tabancası, paintball tabancaları satılabilir.) Koleksiyon özelliği olan, ateşli olmayan, 50 yıl ve öncesinde üretilmiş, kama, hançer, süngü, kın ve benzeri ürünler satılabilir. Koleksiyon özelliği taşısa dahi ateşli silahlar satılamaz.

Kopya & Korsan Ürünler: Telif hakları kapsamında, her türlü ses, görüntü taşıyıcılarının bandrolsüz satışı yasaktır. Bandrol yasasından önce üretilmiş ve ticari ürün kapsamından çıkmış koleksiyon özelliğindeki plaklar ve kasetler satılabilir.

Tütün ve Mamulleri ve Elektronik Sigara: 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 3. Maddesinin 1., 2., 5., 11. ve 14. fıkraları gereği olarak; Tütün, tütün mamulleri ve benzeri ürünler ile bu ürünlere ait isim, marka ya da ibare taşıyan ya da bu ürünlere benzeyen ya da bunları çağrıştıran şekillerde olan her türden ürünler ve elektronik sigaralar.

Alkol: Alkol içeren içeceklerin satışı yasaktır. Boş veya minyatür şişeler, karafaki gibi koleksiyon malzemeleri ve şarap, şampanya, bira, konyak yapımında kullanılan malzemeler (Fıçı, mantar vs.) satışı serbesttir.

Yasaklı Yayınlar: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, ırkçı, irticai ve illegal siyasi düşünce ve oluşumları övücü dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yayınlara ait ilanlar yasaktır.

Yasaklı Hayvan Türleri: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Stafford cinsi köpekler, Saka, İskete, Florya cinsi kuşlar, Yılan, Timsah vb. sürüngenler, Örümcek, Akrep, Çiyan vb. eklembacaklılar, Sincap, Tilki, Kurt, Kirpi, Yabani Tavşan, Ada Tavşanı, Domuz, Saksağan, Bıldırcın, Keklik, Kaya Güvercini, Çulluk, Sülün, Yaban Kazı gibi av ve yaban hayvanları sınıfına giren hayvanların satışı yasaktır.

Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler: Para karşılığı cinsel ilişki tanıtımı içeren ilanlar. Yetişkin cinsel fantezi ürünleri ve pornografik yayınlar (VCD, DVD, VHS, Dergi). Çocuk pornosu veya kabul edilemez özellikte başka materyaller. (Cinsel eğitim ve benzeri tıbbi yayınlar hariç)

Taklit Tasarım Ürünleri: Tasarımcı ürünlerinin kopyaları veya imitasyonları olan ürünler.

Sahte Belgeler: Sahte kimlikler, pasaportlar, diplomalar ve asalet unvanları.

Trafik Aygıtları: Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünler.

Fon & Hisse Senedi: Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar yasaktır.

Organ Satışı: İnsan organlarının satışı, organ ticareti suç ve yasaktır.

Şans Oyunları: Sonucu belli olmamış şans oyunlarına ait, bilet, kupon vb. belgeler.

Kişilik Hakları: Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, e-posta, ikametgâh adresi gibi bilgiler.

Uyuşturucu ya da Bağımlılık Yaratan Maddeler: Yasal olmayan doğal ya da kimyasal maddeler, her türlü uyuşturucu madde.

Telsiz: "Telekomünikasyon Kurumu" ve "Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği"ne uygun olmayan ve lisans gerektiren tüm telsizlerin, Bu Web Sitesinde satışı yasaktır.

Numaralı Gözlük Çerçevesi, Camı ve Lens Satışları: 5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanun gereği; numaralı gözlük camı, gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı ve her türlü lensi satma yetkisinin optisyenlik mesleğini icra eden optisyenlere verilmiş olması ve satışın en yüksek sağlık idaresinden alınan ruhsat çerçevesinde optisyenlik müessesesi adı altında gerçekleşmesinin zorunlu olması sebebiyle Bu Web Sitesinde her türlü lens, numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satışı yasaktır.

İşitme Cihazları: Bu Web Sitesinde her türlü işitme cihazı ürünlerinin satışı yasaktır.

Veteriner tıbbi ürünleri: Bu Web Sitesinde her türlü veteriner tıbbi ürünlerinin satışı yasaktır.

Yasaklı Ürünler Listesi

 Yukarıdaki mevzuat ile beraber aliyorum.com ilanı yasak ürünler listesi

GSM operatörlerine ait kontör, dakika ve TL satışları

 aliyorum.com'da kontör satışlarına izin verilmemektedir.

Kuyum Satışları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, kuyum kapsamındaki ürünlere getirilen taksit sınırlandırması, 22.10.2014 tarihinde yapılan değişiklik ile kaldırılmış ve kuyum kapsamındaki ürünler için dört taksite kadar taksitlendirme imkanı tanınmıştır.

aliyorum.com olarak, ürünlerin özel niteliği nedeniyle, bu kategoride gerçekleşecek ürün satışlarında (Cumhuriyet Altını, Külçe Altın, Ziynet Altın, aynı amaçla satışı yapılan Gümüş vb.), satıcı üyelerimizin kurumsal yapıya sahip olmasını öncelikli olarak aramaktayız ve satış gerçekleştirecek üyelerimizin, satış politikalarını bu hassasiyet içerisinde sürdürmelerini beklemekteyiz.

Yukarıda açıklamış olduğumuz bu nedenle, kuyum kategorisinde ürün satışı gerçekleştirmek amacıyla aliyorum.com’a başvuru yapan üyelerimizden bazı bilgi ve kayıtlar talep etmekteyiz. 

Bu bilgi ve belgelerle ilgili detayları öğrenmek için anasayfamızda yer alan YARDIM / İLETİŞİM sayfamızı kullanarak Müşteri Hizmetleri ‘mize ulaşmanızı rica ederiz.

Talep edeceğimiz belgeleri tarafımıza iletmeniz durumunda gerekli incelemeler yapılacak ve onaylanması halinde, tarafımızdan satışa kapatılmış olan ürünlerinizi tekrar satışa sunabileceksiniz.

Airbag ve ekipmanları

Airbag ve ekipmanlarının kullanımı hayati önem taşımakta olup montaj ve testlerinin de yetkili uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Bu nedenle satış sonrası yaşanabilecek problemlerden ötürü bu satışlara aliyorum.com olarak aracılık yapmamaktayız.

Alkollü içecekler

aliyorum.com'da her türlü alkollü içki (şarap, bira, votka, şampanya dahil) satışı 4733 Sayılı TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8/k maddesine dayanılarak satışı yasaklanmıştır. 

Satışın internet ortamında yapılması halinde, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre erişimin engellenmesine karar verilecektir.

Ateşli silahlar ve bıçaklar

Özelliği ve üretim yılı ne olursa olsun ateşli silah, mermi, biber gazı, elektro şok cihazları ve her türlü askeri mühimmatın aliyorum.com'da satışı yasaktır. 

Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan benzeri aletlerin satışı yasaktır. 

Yalnızca bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılan ve mutfak gereci olarak kullanılan et, tavuk, balık, meyve-sebze doğramak için üretilmiş bıçakların satışı yapılabilir.

Askeri teçhizat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen veya çeşitli yollarla temin edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan her cins ve sınıf ikmal maddelerinin, kullanılan veya kullanılmış olan her türlü askeri teçhizatın satış yetkisi 4637 sayılı kanunla Devlet tarafından belirlenmiş kurum ve kuruluşlara verilmiştir. Bu nedenle Askeri teçhizat satışı aliyorum.com'da yasaktır.

Canlı hayvan

Akvaryum balıkları ve diğer akvaryum canlıları hariç hiçbir canlı hayvanın aliyorum.com'da satışına izin verilmemektedir.

Seri numarası bulunmayan, çalıntı elektronik cihaz ve ürünler

Alım satımı devlet iznine tabi ürünler

İnsan organları

Gerçek veya suni saç telinden üretilmiş olan peruk ve postişler hariç hiçbir insan organı ya da uzvunun satışına aliyorum.com'da izin verilmemektedir.

Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

WMP, MPEG, AVI, MP3, DivX, MPG formatlarında olup telif hakkı kapsamında bulunan ürünlerin izinsiz olarak çoğaltılan kopyalarının aliyorum.com'da satışına izin verilmemektedir. 

DVD ve VCD formatında satılan ürünlerin orijinal kayıt ürünler olması gerekmektedir. Müzik CD ve kasetlerin de aynı şekilde orijinal kayıt yapılmış ürünler olmaları zorunludur. 

Aynı zamanda FSEK ve ilgili mevzuat uyarınca T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak bandrollerin yapıştırılması zorunlu tutulan kaset, DVD, VCD, CD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınlar ve benzeri ürünlerde bandrol olmaması halinde aliyorum.com'da satışına izin verilmemektedir.

Maymuncuk ve kilit açıcılar

Çilingir malzemesi veya şifreli dijital güvenlik sistemlerinin şifrelerini kırmaya, çözmeye yönelik kullanılan kart ya da cihazların aliyorum.com'da satışına izin verilmemektedir.

Promosyon ürünleri

Çeşitli şirket veya kurumların logosunu taşıyan ve promosyon amaçlı dağıtılmış olan ürünlerin aliyorum.com'da satışına izin verilmemektedir.

Pornografik içerikli malzemeler

İnsan genital organlarını görünür kılarak cinsel aktivitelerini sergileyen ve üzerinde '18 yaş üzeri izleyebilir' ibaresi/işareti bulunan yayınlar ile insan genital organlarını temsil ederek cinsel aktiviteye yönelik kullanılan hiçbir materyalin aliyorum.com'da satışına izin verilmemektedir.

Radar dedektörleri

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait radarların yerlerini tespit edebilen her türlü dedektörün satışı aliyorum.com'da yasaktır.

Reçeteli ilaçlar & Lensler

Doktor reçetesi ile satılması gereken her türlü ürünün aliyorum.com'da satışı yasaktır. 

5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre her türlü lensi satma yetkisi münhasıran optisyenlere verildiği için lens satışlarına aliyorum.com'da izin verilmemektedir.

Resmi kıyafetler ve üniformalar

Kamu çalışanlarının ve resmi görevlilerin kullanımına sunulmuş olan özel üniforma, kıyafet, elbise ve aksesuarların satışına aliyorum.com'da izin verilmemektedir.

Sahte veya replika ürünleri

Orijinal olmayan ürünlerin aliyorum.com'da satışı yasaktır. Bu tür satışların tespit edilmesi halinde ürün satış ve üyelik sonlandırılması hakkı aliyorum.com'da saklıdır.

Şans oyunları bilet veya kuponları

Sonuçları ileri bir tarihte belli olacak şans oyunu biletlerinin, kartlarının ya da ürünlerinin satışına aliyorum.com'da izin verilmemektedir.

Telekomünikasyon ve telsiz cihazları

Telekomünikasyon kurumunun onaylamadığı cihazların satışına aliyorum.com'da izin verilmemektedir.Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri

E-posta listeleri, IP (internet protokolü) adresleri, tekil e-posta hesapları, sosyal ağ hesapları ve istenmeyen ticari e-postalar göndermek için kullanılan cihaz ya da yazılımların aliyorum.com'da satışına izin verilmemektedir.

Sosyal Ağ ve Diğer İnternet Üyelik Hesapları

- aliyorum.com'da sosyal ağlara ve diğer platformlara ait mevcut üyelik/yeni üyelik hesaplarının satışı yapılamaz. 

- Ayrıca; dosya paylaşım sitelerine ait üyelik hesaplarının, kullanıcı adı ve şifre verilerek satılması ya da kiralanmasına aliyorum.com'da izin verilmemektedir. Bu tür satışları ancak ilgili sitelerden bayilik almış kişi ya da şirketler, alıcılarına kullanıcı adı ve şifre ileterek değil, kullanıcı adı ve şifreleri alıcıların belirleyebilmelerine imkan tanıyacak şekilde gerçekleştirebilirler. 

- Genel anlamda sanal para olarak bilinen ve yerli/yabancı internet sitelerinde bahis vb. amaçlarla kullanılan ürün satışlarına aliyorum.com'da izin verilmemektedir.

TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

Yayıncı kuruluşlar tarafından şifreli ya da üyelik sistemi ile sunulan yayınların şifrelerini çözmeyi ve kırmayı amaçlayan her türlü ekipman ya da yazılımın satışı aliyorum.com'da yasaktır.

Tütün mamulleri ve elektronik sigara ürünleri

Sigara ve benzeri ürünlerle tütün ve her türlü tütün mamüllerinin satışı 4733 sayılı Kanun gereği yasaktır. 

Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerine ilişkin markaları içeren ve/veya bunları çağrıştıracak her türlü ürünün satışı da yasaktır. 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen yasak kapsamında elektronik sigara ve elektronik sigara kartuşlarının aliyorum.com'da satışı yasaktır.

Uyuşturucu maddeler

Ayrıca, hizmet satışlarında, hizmetin ileri tarihli olması (kurs, seminer, kamp vb), hizmetin niteliği ve içeriğinin tam olarak anlaşılamaması durumunda, bu tür ilanlar da aliyorum.com tarafından yayından kaldırılabilecektir.

 Yalnızca Şenlik ve işaret fişekleriyle oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin brüt beş kilograma kadar olan miktarlardaki satışları serbesttir. Ancak, şenlik ve işaret fişekleri on sekiz yaşından küçüklere satılamaz. 

Yasaklı yayınlar

Devlet tarafından yasalar ile desteklenerek satışı ve tanıtımı engellenmiş olan ürünlerin satışına aliyorum.com'da da izin verilmemektedir.

Cinsel fonksiyonları etkilediği belirtilen ve oral yolla alınan kapsül, hap, ağız spreyi vb. ürünler

'Cinsel Sağlık Ürünleri' kategorimizde yer alan, oral yolla alınan, cinsel fonksiyonları etkilediği belirtilen kapsül, hap, damla, ağız spreyi vb. ürünlerin aliyorum.com'da satılması yasaklanmıştır. Tespit edilen bu tür ürün satışları, satıcıya haber verilmeksizin sonlandırılacağı gibi ürün satışında ısrarcı olan satıcılarımızın da üyelikleri sonlandırılabilir.

Spor müsabakalarına ait giriş biletleri ve kombine kartlarıDiğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

Otomobil, motosiklet, taşınmaz satışları

Otomobil, motosiklet ve taşınmaz satışlarına aliyorum.com’da izin verilmemektedir.

Konaklama ve devre mülk hizmet satışları

Konaklama hizmetlerine ilişkin sözleşmelerde, hizmet veren sağlayıcılar belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözleşme konusu hizmeti sunduğundan, satışına izin verilmemektedir.

Devre mülk sözleşmeleri, en az üç yıl süre için yapılan ve bu süre zarfında yıl içinde, belirli veya belirlenebilecek ve bir haftadan az olmayacak bir dönem için bir veya daha fazla sayıdaki taşınmazın kullanım hakkının devri ya da devri taahhüdünü içeren sözleşme ya da sözleşmeler gurubunu ifade etmektedir. Dolayısıyla, gerek devre mülk sözleşmesinin kurulması aşamasındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekse ifa aşaması, elektronik ortamdan satışa uygun olmadığından ve ilgili Yönetmelik nedeniyle mesafeli satım konusu olamayacağından devre mülk satışlarına izin verilmemektedir. 

Hizmet satışlarında ise, hizmetin ileri tarihli olması (kurs, seminer, kamp vb), hizmetin niteliği ve içeriğinin tam olarak anlaşılamaması durumunda, bu tür ilanlar aliyorum.com tarafından yayından kaldırılmaktadır.

Ancak kısa vadede olmasa da ileriki dönemlerde bu tür satışları güvenli hale getiren prosedür ve uygulamalar geliştirerek bu satışlara izin verebiliriz.

Şirket Devir ve Satışları

Şirket devir ve satışlarının resmi ve yasal bir takım prosedürler gerektirmesi sebebi ile aliyorum.com üzerinden bu tür satışlara izin verilmemektedir.

Buna bağlı olarak Kozmetik, Bakım, Sağlık kategorileri altında satışına izin verilen yalnızca 10 adet ürün bulunmaktadır. Satış merkezleri haricinde satışı yapılabilecek cihaz listesi aşağıdaki gibidir;

* Diş macunu

* Diş protez bakım ürünleri

* Kondom

* Hasta altı bezi

* İnkontinans pedi

* Topikal uygulanan sıcak soğuk kompres

* Yara bandı, flaster

* Pamuk

* Ağız çalkalama suyu

* Nefes açıcı burun bantları